فال حافظ

فال حافظ

ما بي غمان مست دل از دست داده ايم
بر ما بسي کمان ملامت کشيده اند
اي گل تو دوش داغ صبوحي کشيده اي
پير مغان ز توبه ما گر ملول شد
کار از تو مي رود مددي اي دليل راه
چون لاله مي مبين و قدح در ميان کار
گفتي که حافظ اين همه رنگ و خيال چيست
همراز عشق و همنفس جام باده ايم
تا کار خود ز ابروي جانان گشاده ايم
ما آن شقايقيم که با داغ زاده ايم
گو باده صاف کن که به عذر ايستاده ايم
کانصاف مي دهيم و ز راه اوفتاده ايم
اين داغ بين که بر دل خونين نهاده ايم
نقش غلط مبين که همان لوح ساده ايم

تعبیر فال : در زندگی رنج بسیارکشیده ای و داغ بسیاردیده ای اما زندگی تو را همگان حسرت می برند . سعیکن خداوند را به دوستی بگیری که گره از کارت خواهد گشود .

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای chaleh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:chaleh.ir